צו למניעת הטרדה מאיימת

בני זוג, אשר אחד מהם חווה אלימות או רדיפה על ידי האחר, מגישים לרוב בקשה לצו הגנה בבית המשפט לענייני משפחה. צו כזה מרחיק אותם זה מזה, ויכול לסייע כשאחד מבני הזוג אלים כלפי רעהו.
ואולם, בהיעדר יחסי משפחה בין שני המעורבים, אזרחים המרגישים מוטרדים על ידי אזרחים אחרים, יכולים להגיש נגדם בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת.
אין מדובר רק באלימות, כי אם בכל סוגי ההטרדה, ולרבות גם "פגיעה בשמו הטוב", כאשר סעיף זה מאפשר גם להגיש צו למניעת פרסומים פוגעניים במקרים מיוחדים.

מדובר בהליך קצר, שלא משולמת בו אגרה (ולעיתים נדירות, כרוך בפסיקת הוצאות), המתנהל במהירות רבה יחסית להליך משפטי. משכך, מדובר בהליך אפקטיבי מאוד, אשר לרוב יוצר חיץ, הפרדה, מניעת מגע, בין מי שחש מוטרד לבין מי שנתפס כמטריד, ויכול גם למנוע פגיעה בשם הטוב של אדם.

ככלל, יובהר כי המילה "הטרדה" אינה מובאת בחוק זה, במובן של "הטרדה מינית", כי אם "הטרדה" על כל גווניה – החל ממעקב צמוד ברחוב (stalking), דרך הטרדות טלפוניות, הטרדות בכתב (בהודעות למכשיר הטלפון לדוגמא), הטרדות של רעשים מדירה צמודה (הזזת רהיטים בלילה, הטחת כדורי פינג פונג במכוון), איומים פיזיים או איומים מילוליים. למעשה, כל דבר "שפוגע בשלוות החיים", כלשון החוק.

הגורם המוטרד יכול לבקש כי הצד השני יורחק ממנו ולא יוכל להתקרב במרחק מסוים, יכול לבקש כי נשקו של אדם יילקח ממנו, למנוע ממנו לבלוש, לאיים או ליצור קשר. הגשנו מספר בקשות כאלה, שהתקבלו על ידי בית המשפט, להסיט מצלמות המכוונות לפתח דירה, או להפסיק צילום טורדני כזה או אחר.

כמובן שקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת יכולה גם, לא פעם, לשמש כתשתית או "ראשית ראיה" לביסוס תביעה בגין פגיעה בפרטיות, שהיא תביעה שבה המטריד נדרש לשלם כספים לתובע, ולא רק "להתרחק" ממנו או "להימנע ממגע". הצו למניעת הטרדה מאיימת אינו מביא בחובו פיצוי כספי (לזה כבר נועדה תביעה בגין הפרת הפרטיות או תביעה בגין פרסום לשון הרע). הצו מביא להרחקה, הפרדת כוחות, סילוק אדם מטריד מחיי היום יום, אך לא פיצוי כספי.

לא פעם הצלחנו להגיע למצב בו בית המשפט קבע כי לפי הצו, התובע נדרש להסיר פרסומים או לחדול מפרסומי לשון הרע, שהרי בחוק חבויה גם הוראה האוסרת "פגיעה בשם הטוב" של הנפגע. מאחר וצווי מניעה בתביעות לשון הרע אינם מתקבלים כדבר שבשגרה, הרי שבמקרים מסוימים, יכול צו למניעת הטרדה מאיימת, להתאים יותר למי שמבקש למנוע פרסומים טורדניים.

כך לדוגמא, במקרה בו הורים שכולים לבנם, פרסמו ללא הרף הודעות קשות ומאשימות כלפי כלתם, הבנו שזה המקום להגיש בקשה לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת ואכן, רק לאחר דיון בבקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת, כשהצדדים התעמתו באולם בית המשפט ונדרשו לייצר הסכמות, נקבע על ידי בית המשפט כי יש להסיר את הפרסומים וכי המשך פרסומם – אסור. פעולה "כירורגית" זו מנעה את הצורך לקיים הליך ארוך, קשה (גם רגשית) וכך חסך גם כספים וגם אנרגיות רעות רבות, לכל המעורבים. על כן, יש מקרים מסוימים, כמו זה לדוגמא, בהם נמליץ על הגשת צו מסוג זה לצורך טיפול בפרסומים דיבתיים ופוגעניים, כאשר הם טורדניים ופוגעים בפרטיות.

נבהיר כי בגלל שהצו יוצר מגבלה לא פשוטה על המטריד (ופוגע בחירויות יסוד כמו זכות התנועה וחופש הביטוי) הרי צו למניעת הטרדה מאיימת מתקבל רק למספר חודשים (לא "לכל החיים"), ומוגבל עד חצי שנה. אך ככל שההטרדות נמשכות או חוזרות ונשנות לקראת תום התקופה, ניתן להאריכו עוד.

עוד דבר שיש להבין הוא, כי בקשה לצו ניתן להגיש רק בצמוד לקרות אירועים המצדיקים הוצאת צו, ולא ניתן "לשמור במגירה" אירועים, ואחרי כמה שבועות או חודשים לבקש הוצאת צו, שהרי צו ניתן בבית המשפט למקרים "דחופים" עם התרחשותם, ולא סתם כך, במנותק מאירועים וזמן רב אחרי שהסתיימו או התרחשו. הצו אמור לעצור פעולה המתרחשת באותה עת, ולא פעולה שהתרחשה זמן רב קודם לכן. אין טעם לבוא עם פרסומים בני שנה או שנתיים ולבקש צו "דחוף", בלי שיש הסבר לשיהוי הרב בפנייה לבית המשפט.

ואחרי כל אלה, נספר כי משרדנו ייצג בבקשות רבות לצווי הטרדה מאיימת, הן את הצד המוטרד, לצורך קבלת צו מתאים, וגם את זה שנטען כי התקיף (לפעמים בטענת שווא, אז גם נפסקו הוצאות לטובת המיוצג, אחרי שהוכחנו כי לשווא הוגשה נגדו הבקשה לצו).

בקשה כזו, המוגשת עם תצהיר לתמוך בטענות, עם עדים מתאימים ועם ראיות, יכולה להביא כבר עם הגשתה לקבלת צו זמני, במעמד צד אחד, ולאחר מכן, בדיון שמתקיים בתוך 7 ימים, לקבלת צו קבוע.

אדם שחושב שהוא מוטרד, ונדרש לצו מסוג זה, צריך לפנות לעורך הדין באופן מיידי, ולא להמתין, לחשוב, להתעכב, להסס. הצו ניתן רק במקרים דחופים, עם התרחשותם, בעת התרחשותם או בסמוך להתרחשות. פנייה מאוחרת מידי, תגרור, קרוב לוודאי, את דחיית הבקשה, ובמקרים מסוימים – גם פסיקת הוצאות נגד מגיש הבקשה. על כן, אם את או אתה חושבים כי המקרה דורש התערבות מיידית, אנא פנו באופן מיידי.

דילוג לתוכן